25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Mobilní telefon
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje NOKIA 3250 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 90 stanovisky pro Mobilní telefon NOKIA 3250, Diplotop porovnává Mobilní telefon NOKIA 3250 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k NOKIA 3250.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Mobilní telefon - NOKIA
Nejlepší Mobilní telefon - NOKIA produkty
Seznam značek a výrobců
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne NOKIA 3250

Uživatelé NOKIA 3250 jej hodnotí jako dobře použitelný.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi NOKIA 3250 a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Ale oni nejsou jednotní. Myslí si, že je prodáván za správnou cenu Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce NOKIA 3250 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Tyto sí»ové slu¾by nemusí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít zvlá¹tní dohody se svým provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit, jak budou zpoplatnìny. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní 7 Pro va¹i bezpeènost zpùsob pou¾ití sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾by. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto dùvodu se nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Vá¹ pøístroj rovnì¾ mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace mù¾e zahrnovat zmìny v názvech menu, poøadí polo¾ek menu a ikon. Podrobnìj¹í informace získáte od svého provozovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2. 0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad procházení webu, zprávy elektronické po¹ty, push to talk, chat a multimediální zprávy, vy¾adují pro tyto technologie podporu ze strany sítì. Pøíslu¹enství, baterie a nabíjeèky Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj lze napájet nabíjeèkou AC-3 nebo AC-4. Tento pøístroj pou¾ívá baterie BP-6M. Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, uchopte a zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za kabel. Nìkolik praktických rad týkajících se pøíslu¹enství: · Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 3250 snadné používat?

90 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud NOKIA 3250 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

31337821415430
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.22
= 2.79

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.22 a standardní rozdíl je 2.79.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 3250 vysoce účinný?

90 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je NOKIA 3250 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

11225891116827
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.47
= 2.41

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.47 a standardní rozdíl je 2.41.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 3250 spolehlivý, solidní?

90 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že NOKIA 3250 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

13152710719629
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.42
= 2.59

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.42 a standardní rozdíl je 2.59.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 3250 dobrá hodnota za dané peníze?

90 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že NOKIA 3250 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

3335569317927
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.07
= 2.95

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.07 a standardní rozdíl je 2.95.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.